Η τεχνική εταιρεία AIRTEC, ιδρύθηκε το 1994 από τον μηχανολόγο-ηλεκτρολόγο Βασίλη Καραβά & την
αρχιτέκτονα Σοφία Απέργη, και διαθέτει εξειδικευμένη και μακρόχρονη εμπειρία, σε ολοκληρωμένα ιδιωτικά κτιριακά έργα.
Η AIRTEC, σήμερα, δραστηριοποιείται στους εξής τομείς :

  • Κατασκευή σύγχρονων ιδιωτικών κτιριακών έργων,
  • Ανακατασκευές, ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις κτιρίων
  • Ανάπτυξη ακινήτων (Real Estate)
  • Κατασκευή μονάδων παραγωγής Ρεύματος Βιοαερίου και Βιομάζας
  • Κατασκευή φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων