Ευρωκλινική Αθηνών

                   Κατεδάφιση και ανακατασκευή 4ου, 5ου ορόφου και δώματος