Κατοικία στην Πλάκα

                   Γενική ανακατασκευή διώροφης διατηρητέας κατοικίας