Νέα γραφεία της 'REGUS' στο Μαρούσι

                   Ανακατασκευή - διαμόρφωση γραφείων κτιρίου τριών ορόφων