Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza στην Αθήνα

                   Μελέτη & Ανακαίνιση χώρων Lobby & Caffe

                   Ομάδα μελέτης: Σοφία Απέργη, Μυρτώ Κυρλή - Φλώρου, Γιώργος Αναστασιάδης, Ματίνα Καραβά

                        Φωτογράφηση: Δημήτρης Πούπαλος