Ξενοδοχείο The Wild by Interni στη Μύκονο

                   Μελέτη & Γενική ανακατασκευή, ανακαίνιση εσωτερικών χώρων και διαμόρφωση
                   περιβάλλοντος χώρου

                   Ομάδα μελέτης: Σοφία Απέργη, Ματίνα Καραβά, Ήρα Παπαδάκη - Μαραγκού, Γιώργος Αναστασιάδης 

                        Φωτογράφηση: Μαργαρίτα Νικητάκη, Γιώργος Σκορδάκης