Η AIRTEC διαθέτει επιλεγμένους, έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς-συνεργάτες, πολύ μεγάλης εμπειρίας και άριστης τεχνικής,  σε μόνιμη (υπαλληλική) σχέση οι οποίοι στελεχώνουν συνεργεία, κατάλληλα οργανωμένα και σύγχρονα εξοπλισμένα, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν το σύνολο των οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συνεπικουρούμενα, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου (μόνον αν απαιτηθεί), από, αυστηρά επιλεγμένα, εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία (υπεργολάβους),με μακρόχρονη συνεργασία μαζί μας, και τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ποιοτικές και χρονικές απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία μας και να πετύχουν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει και τηρεί στα έργα της. Με την οργάνωση αυτή η εταιρεία διαθέτει αμεσότητα και μεγάλη ευελιξία σε εκτέλεση έργων αυξημένων απαιτήσεων χρόνου και ποιότητας (μόνιμοι συνεργάτες με εμπειρία και γνωστό αποτέλεσμα), και έχει, έτσι, την δυνατότητα ιδιαίτερα σύντομης παράδοσης κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών, όπως ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, καταστήματα τραπεζών, κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών κ.λ.π..

Φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι:
·    Η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας
Αυτό αποτελεί και τον θεμελιώδη στόχο μας. Προσπαθούμε να εκπληρώνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας για την επένδυσή τους στον τομέα της σύγχρονης κατασκευής, εκτελώντας και παραδίνοντας ολοκληρωμένα («με το κλειδί στο χέρι») σύγχρονα ιδιωτικά κτιριακά έργα.   
·    Η κατασκευή έργων υψηλών προδιαγραφών
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί έργα υψηλών προδιαγραφών, με ιδιαίτερη επιτυχία έως σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα περισσότερα από τα έργα που έχουμε κατασκευάσει, έχουμε συνεργαστεί με τα καλύτερα ελληνικά μελετητικά γραφεία εφαρμόζοντας μελέτες με σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές.